ตชด.เข้าร่วมบรรจุถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย ให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

28

วันนี้ วันอังคารที่ 3 ก.ย.62 เวลา 08.00 น. ณ เทศบาลตำบลป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก : พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.315 มอบหมายให้ กพ.ชุดจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร้อย ตชด.315 จำนวน 20 นายเข้าร่วมบรรจุถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย ให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ปลัดอำเภอชาติตระการ นายกเทศบาลตำบลป่าแดง ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เข้าร่วมประมาณ 140 คน