อุทยานฯ ทั้ง 3 แห่ง จ . กำแพงเพชร คว้ารางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยว

10

กรุงเทพฯ – นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยพร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่อุทยานฯกำแพงเพชรที่ผ่านมาตรฐาน ทั้ง 3 แห่ง โดยมีผู้เข้ารับรางวัลดังนี้. นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ นายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน และ นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าที่โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค กรุงเทพฯ

ทั้งนี้. นายธวัชชัย เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์และกำแพงเพชร มีอุทยานแห่งชาติอยู่ในความดูแล 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ได้รับการประเมินผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยว ด้านการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อการท่องเที่ยว(Camping Standard) ขณะที่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน ได้รับรางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประเภทน้ำตก

สำหรับรางวัลที่ได้รับนี้ เป็นรางวัลที่กรมการท่องเที่ยว คัดเลือกโดยพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐาน ทางด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศการท่องเที่ยว บ้านพัก สำนักงาน ห้องน้ำ การเข้าถึงได้ง่าย ป้ายสื่อความหมาย และความเพียงพอของสถานที่ในการจะทำกิจกรรม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรวจประเมิน สอบถาม ตรวจสอบ ตรวจดูสถานที่จริง เมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา