สวธ.เล็งดัน “ข้าวแกง” มรดกภูมิปัญญาฯเข้าร่วม “สตรีทฟู้ด”

36

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ “ต้มยำกุ้ง” เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ต่อองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก โดยที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับยูเนสโกแล้ว 2 รายการ คือ โขน เมื่อปี2561 และนวดไทย เมื่อปี 2562 โดยมีรายการ “โนรา” และ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ที่เสนอไปแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโก ส่วนในปี 2564 ประเทศไทยจะเสนอรายการ “ต้มยำกุ้ง” เป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อยูเนสโกต่อไปนั้น

อธิบดีสวธ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ทางสวธ. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการเสนอรายชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย เข้าสู่บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลก หรือ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเสนอ “ข้าวแกง” เข้าร่วมใน “สตรีทฟู๊ด” ของประเทศสิงคโปร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อปี 2563 โดยจะเป็นการเสนอจดขึ้นทะเบียนร่วมในชื่อ “สตรีทฟู้ด” เพราะ “ข้าวแกง” จัดเป็นสตรีทฟู้ดประเภทหนึ่งเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตามหากเสนอ “ข้าวแกง” ขึ้นไปเดี่ยวๆ จะต้องรอคิวอีกหลายปี เพราะก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้มีการเสนอรายชื่อต่อยูเนสโกไปแล้ว 3 รายการ ดังนั้นหากสามารถเสนอร่วมได้ก็จะทำให้ขั้นตอนเร็วขึ้น ซึ่งจะต้องยื่นเข้าสู่การพิจารณาก่อนเดือนมี.ค.ปี 2565 และคาดว่าภายใน 1 ปี ก็จะได้รับการพิจารณา ซึ่งทางยูเนสโกเองก็มีความต้องการให้เสนอขึ้นทะเบียนร่วมอยู่แล้ว เพราะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมถือว่าเป็นมรดกของมนุษยชาติ

“การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น จะต้องไม่ทำให้เกิดภาระกับรัฐบาล ดังนั้นสวธ.จึงต้องหาทางนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ชุมชนต้องมีความเข้มแข็ง เห็นคุณค่า และสามารถสร้างแบรนด์ให้กับประเทศไทยต่อไปได้” นายชาย กล่าว