ด่วน!! อดีต “พระพรหมสิทธิ” พร้อมพวกทำพิธีครองจีวรในพระอุโบสถวัดสระเกศฯ

71

คณะสงฆ์วัดสระเกศฯ ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสพระภิกษุอธิษฐานครองผ้าไตรจีวรรับเข้าหมู่สงฆ์ ประกอบด้วย อดีตพระพรหมสิทธิ อดีตพระราชกิจจาภรณ์ อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์ อดีตพระศรีคุณาภรณ์ และอดีตพระครูสิริวิหารการ

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ที่พระอุโบสถวัดสระเกศฯ เขตป้อมปราบสัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ได้มีการประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสพระภิกษุอธิษฐานครองผ้าไตรจีวรรับเข้าหมู่สงฆ์ ประกอบด้วย อดีตพระพรหมสิทธิ อดีตพระราชกิจจาภรณ์ อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์ อดีตพระศรีคุณาภรณ์ และอดีตพระครูสิริวิหารการ โดยมีคณะสงฆ์วัดสระเกศฯ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีแล้ว อดีตพระเถระทั้ง 5 รูป ได้กลับมาห่มจีวร และเดินกลับกุฏิสงฆ์ทันที

แหล่งข่าวจากวัดสระเกศฯ รายงานว่า การดำเนินการนุ่งห่มจีวรดังกล่าวเพราะถือว่า อดีตพระเถระทั้ง 5 รูป ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังในคดีเงินทอนวัด มูลค่ากว่า 69.7 ล้านบาท ไม่ได้มีความผิดเข้าข่ายอาบัติปาราชิกซึ่งจะต้องทำให้พ้นจากความเป็นสงฆ์ เนื่องจากในคดีทุจริตการจัดสรรเงินงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในคำพิพากษาของศาลระบุว่า ไม่พบความทุจริต ขณะที่ในคดีฐานฟอกเงิน ทางศาลแพ่งก็ได้มีการพิพากษาแล้วว่า ไม่มีความผิด และให้คืนเงินที่อายัดไปทั้งหมดแล้ว ดังนั้นเมื่อไม่มีการทุจริต จึงไม่มีความผิดทางวินัยสงฆ์ที่เข้าข่ายอาบัติปาราชิก อีกทั้งในช่วงการสืบคดีของศาลก็มีบันทึกยืนยันระบุชัดเจนว่า ต่อสู้คดีขณะครองสมณเพศ แม้กระทั่งตอนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำ ก็มีการบันทึกไว้ว่า ยังไม่ได้สละสมณเพศ ดังนั้นจึงไม่มีข้อใดเข้าข่ายที่จะต้องสละสมณเพศ ทางคณะสงฆ์วัดสระเกศฯ จึงเห็นควรให้เข้ากลับคืนหมู่คณะสงฆ์วัดสระเกศฯต่อไป