นักเรียนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

8

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 18.30น.ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Mr. Robert Fordan เลขาธิการของ Olympiad Champion Education Center (OCEC) พร้อมคณะนักเรียน เดินทางกลับถึงประเทศไทยเที่ยวบินที่ TG629 เครื่องลงเวลา 17.30 น. หลังจากเดินทางไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ในรายการ Hongkong International Mathematics Olympiad (HKIMO) 2019 Final Round ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 โดยมี ผู้ปกครองและครู รอรับและร่วมแสดงความยินดี

Mr. Robert Fordan เลขาธิการของ Olympiad Champion Education Center (OCEC) กล่าวว่า การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ในรายการ Hongkong International Mathematics Olympiad (HKIMO) 2019 Final Round ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ (Champion) คือได้คะแนนสุดสุดใน 2 ระดับชั้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (First Runner Up) 2 ระดับชั้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2 (Second Runner Up ) 2 ระดับชั้น รางวัล World Star 2 รางวัล รวมทั้ง รางวัลเหรียญทองจำนวน 37 เหรียญ เหรียญเงินจำนวน 71 เหรียญ เหรียญทองแดงจำนวน 43 เหรียญ และรางวัลชมเชยอีก 28 รางวัล

โดยรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ได้จาก เด็กชายธรรม์ธนา ชาแท่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นอนุบาล และ เด็กชายศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร ในระดับมัธยม 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล ได้จาก เด็กชายฉัตรดนัย ลิ้มศิริรังสรรค์ โรงเรียนนานาชาติกระบี่ ในระดับชั้นประถม 1 และ เด็กชายนภหิรัณย์ สถิรประภากุล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร ในระดับชั้นประถม 5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2 รางวัล ได้จาก เด็กชายชุติเทพ อ๋อง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ในระดับชั้นประถม 6 และ เด็กชายวริชช์ เชื้อสะอาด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับชั้นมัธยม 2 และรางวัล World Star คือคะแนนสูงสุดของประเทศไทย จำนวน 2 รางวัล จาก เด็กชายธรรม์ธนา ชาแท่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานครและ เด็กชายฉัตรดนัย ลิ้มศิริรังสรรค์ โรงเรียนนานาชาติกระบี่ และการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดกว่า 1200 คน จาก 19 ประเทศ โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 179 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นมัธยม 6

โดยนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จะต้องผ่านการคัดเลือกโดยได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน Hongkong International Mathematics Olympiad (HKIMO) 2019 Heat Round ในประเทศของตนมาก่อน นอกจากนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากแข่งขัน Hongkong International Mathematics Olympiad (HKIMO) 2019 รอบ Final Round ในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรายการ World International Mathematical Olympiad (WIMO) ซึ่งปีนี้จะจัดที่กรุงโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2562