เขตบางซื่อลงพื้นที่ตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี พ.ศ.2564

30

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น.
นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย

ในการตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน ประจำปี พ.ศ.2564 ณ บริเวณวัดมัชฌันติการาม และโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร