พิธีธรรมสวดอภิธรรม

33

5 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพิธีธรรมสวดอภิธรรม 7 คืน ราชานุเคราะห์ นายธนภพ ประไพ อาสาสมัครของมูลนิธิสยามนนทบุรี 10 ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไหม้ ณ หมู่บ้านกฤษดานคร 31

ในโอกาสนี้ผม หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว และมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ณ วัดนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี นายประยงค์

วิลัย ภาพ/ข่าว