“ม.มหาจุฬาฯ” เตรียมลงพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด 3-4 ก.ย.นี้ อธิการบดี สั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่

256

วันนี้ (3 ก.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี ได้มอบหมายให้วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตในสังกัดในเขตภาคเหนือ ภาคอีสานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ โดยเบื้องต้นให้เร่งแก้ใขช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้าไปก่อน โดยได้ระดมปัจจัย สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิตออกไปลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือรวมทั้งปลุกปลอบใจในภาวะวิกฤติครั้งนี้ด้วย

สำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น พระโสภณพัฒนคุณ ประธานมูลนิธิเศรษฐีเรือทองในนามคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ในนามคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร ได้ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจรได้กำหนดลงพื้นเพื่อช่วยเหลือวัด พระสงฆ์และประชาชนในวันที่ 3-4 กันยายนนี้ โดยมีเป้าหมายในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ ธวัชบุรี จังหาร เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ในหลายวัดหลายหมู่บ้าน เช่น วัดท่าเยี่ยม วัดบ้านหนองขุ่น วัดบึงตาลสามัคคี วัดสว่างคงคา วัดบ้านท่าโพธิ์ วัดชัยมงคล วัดจันทร์ศิริมังคลาราม วัดดอนประดิษฐาราม วัดเลิงท่าส่าง วัดบ้านนาวี วัดโนนหนามแท่ง เป็นต้น

ท่านผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมกุศลกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อจะได้นำไปถวายวัด พระสงฆ์และมอบให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043569517, 0872307662 และ 0832683820 หรือบริจาคผ่านทางธนาคารทหารไทย เลขที่ 368-2-29007-1 ชื่อบัญชี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด