“อ่างอนามัย” กปน. คว้ารางวัล Silver Award

10

“อ่างอนามัย” กปน. คว้ารางวัล Silver Award จากเวทีประกวด “Thailand Kaizen Award 2019”

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร และทีมงาน “ช่างติดอ่าง” ผู้พัฒนาอุปกรณ์ “อ่างอนามัย” จากสำนักงานประปาสาขาพระโขนง (สสพ.) เข้ารับรางวัล Silver Award จากการประกวด “Thailand Kaizen Award 2019” ประเภท Genba Kaizen จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่มีผลงาน Kaizen ดีเด่น และองค์กรที่นำ Kaizen เข้าไปช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ทั้งนี้ ผลงาน “อ่างอนามัย” เป็นโครงการพัฒนาอุปกรณ์ในงานซ่อมท่อและตัดบรรจบท่อจ่ายน้ำ ขนาด 100-400 มม. (ผลิตจากผ้าใบ PVC) เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกภายนอกเข้าไปผสมกับน้ำค้างท่อ โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 3 (อ่างอนามัย : Resizable) ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่สามารถใช้กับหลุมซ่อมท่อได้ทุกขนาด (ขนาดมากกว่า 2 x 3 เมตร) ภายหลังจาก
การใช้งาน “อ่างอนามัย” ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งปนเปื้อน น้ำที่เกิดจากการแตกรั่วจะเป็นน้ำใสสะอาดอยู่ในอ่างอนามัย และสามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำทิ้งที่หัวดับเพลิงได้ร้อยละ 50 เป็นต้น