“จุติ” ลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมพิษณุโลก สั่งเร่งเยียวยาทุกจังหวัด

11

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 19.30 น นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 5 อำเภอ ในการนี้ นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด พม. พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมประชุมรับข้อสั่งการต่างๆ ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รายงานว่า ขณะนี้ได้เร่งจัดหาอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคนำส่งในพื้นที่ประสบภัย และลำเลียงผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่ ตลอดจนจัดหน่วยแพทย์ให้บริการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทางโรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอน โรงพยาบาลได้รับผลกระทบ ประชาชนเข้าถึงการบริการด้วยความยากลำบาก ซึ่งทางจังหวัดพิษณุโลกจะได้เร่งสำรวจเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันเวลา

ทั้งนี้พบว่าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกประสบภัยน้ำท่วม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เนินมะปราง อ.วังทอง อ.ชาติตระการ อ.นครไทยและ อ.บางกระทุ่ม ซึ่งอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คือ อ.วังทอง เนื่องจากมวลน้ำยังคงท่วมหนักในหลายพื้นที่ มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 1,000 หลังคาเรือน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงและได้บัญชาให้มาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยภาคเหนือจะมาดูที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะเข้าไปเสริมโดยมีโรงครัวสนับสนุน จัดตั้งจุดพักพิงสำหรับผู้อพยพ พร้อมกำกับติดตามการเข้าไปดูแลการประเมินสถานการณ์ความเสียหายและการเยียวยาแก่ประชาชนที่มีปัญหาทั้ง เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย และจะกลับไปรายงานนายกรัฐมนตรีในวันอังคาร

อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน จำนวน 14 จังหวัด โดยตนเดินทางมาดูแลช่วยเหลือพื้นที่ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งทางกระทรวง พม. จะเข้ามาเสริมความช่วยเหลือทางด้านโรงครัวเพื่อเป็น เสบียงอาหารสำหรับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม และพร้อมเร่งเปิดศูนย์พักพิงที่สังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกแห่ง อีกทั้งร่วมประเมินความเสียหายและเยียวยาประชาชนที่มีประสบปัญหาน้ำท่วม

“ผมจะรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่3 นี้ “รมว.พม.ระบุ และกล่าวต่อไปว่า สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนได้รับการบรรเทาทุกข์และอยู่ได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวง พม. โดยตรง ส่วนผู้สูงอายุบางรายที่ไม่ยอมออกจากบ้าน เนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สิน ในเบื้องต้นจะมีการระดมนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ รมว.พม.กล่าวว่า ได้สั่งการให้ อพม. ในพื้นที่ถ่ายรูปสภาพความเสียหายของผู้ประสบภัยน้ำท่วมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิสวัสดิการสังคมในการขอรับการเยียวยาให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย หรือหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมายังสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมงในโอกาสนี้ยังได้แสดงความขอบคุณไปยังทุกภาคส่วนที่เสียสละมีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือ “สังคมไทยซึ่งจะอยู่ได้ก็ด้วยการรักกัน ช่วยเหลือกันในยามที่มีทุกข์” นายจุติ กล่าวในตอนท้าย