รองผู้ว่าลงพื้นตรวจสอบอุทกภัยพิษพายุ โพดุล

14

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร บริเวณถนนสายกุดชุม -ป่าติ้ว ช่วงกุดชุมใน -นาสะแบง โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวเพื่อสำรวจความเสียหาย พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร

ในส่วนของจุดที่ลงไปสำรวจ ถนนสายกุดชุม – ป่าติ้ว ช่วงบริเวณกุดชุมใน – นาสะแบง พบว่า ระยะทาง 500 เมตร ของจุดนี้มีน้ำไหลผ่านเร็วและแรง รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ทางอำเภอกุดชุมได้จัดรถไถคอยบริการรับส่งและคอยช่วยเหลือ พร้อมมีการตั้งจุดบริการและแจ้งเตือนทั้งด้านหัวและท้ายทั้งสองฝั่งของบริเวณดังกล่าว

สำหรับอำเภอกุดชุมพบว่า ได้รับผลกระทบเบื้องต้น 5 ตำบล 18 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลกุดชุม โนนเปือย กำแมด นาโส่ ห้วยแก้ง ได้รับผลกระทบ 357 ครัวเรือน พื้นที่ 3,600 ไร่เศษ ต้องเข้าช่วยเหลิออพยพ 2 ครอบครัว และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นมีปริมาณน้ำเต็มความจุ น้ำล้นสปริงเวย์ ทำให้ อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ และอำเภอป่าติ้ว ยังต้องรับน้ำอีกประมาณ 3 วัน คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาเติมปริมาณน้ำเดิมที่มีอยู่ ระดับน้ำน่าจะลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติใน 2-3 วัน ซึ่งต้องเฝ้าติดตามและระมัดระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป

ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธร รายงาน