คณะเทศกิจเทศบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ ศึกษาดูงาน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพและการบูรณาการของผู้ปฎิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย”

116

วันนี้ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 15.10 น. ณ บริเวณจุดผ่อนผัน ถนนพาหุรัด ถนนตรีเพชร ในพื้นที่ของ สนง.เขตพระนคร. : นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร สั่งการให้ นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ พร้อมกับ นายปฐม ทองบริสุทธิ์ หัวหน้าสายตรวจ ชุด 252 ร่วมกับ สนท.กองตรวจ 1 นำกำลัง จนท.ฝ่ายเทศกิจฯ เขตพระนคร ร่วมรอให้การต้อนรับคณะหน่วยงานเจ้าหน้าที่เทศกิจจาก เทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานในกิจกรรมโครงการวันนี้ บริเวณจุดผ่อนผัน ถนนพาหุรัด ถนนตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เบื้องต้นกิจกรรมวันนี้มี นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ ได้ให้การบรรยายให้ความรู้แก่ คณะเจ้าหน้าที่เทศกิจ จาก เทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ พร้อมกันนี้ นายคณิตฯ ได้นำของที่ระลึกมามอบแก่คณะเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำบลบางเสาธง ก่อนที่จะเดินทางกลับ

Cr.ขอบคุณภาพข่าว กลุ่มงานสายตรวจเทศกิจเขตพระนคร เนื้อข่าว ธีรพล ปลื้มถนอม “พนักงานเทศกิจส.1 เขตพระนคร”
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน