ผลกระทบจาก พายุโซนร้อน “โพดุล” พัดบ้านเรือนประชาชน

22

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ส.ค.62. เวลา 13.00 น.: ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 232 พร้อม กำลังพล 15 นาย ออกสำรวจ และซ่อมแซมบ้านที่ได้รับ ผลกระทบจาก พายุโซนร้อน “โพดุล” พัดบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายในเขตุพื้นที่ บ.นาตง ม.1 ต.นาตง อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน