ผู้แทนรัฐบาลประเทศไต้หวันเข้ามาศึกษาดูงานที่แพรกษามั่นใจเตรียมดึงนักธุรกิจมาลงทุนที่สมุทรปราการ

21

ที่เทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.เขต2 สมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลตำบลแพรกษา รวมทั้ง คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.ถง เจิ้น หยวน (Dr. Chen-Yuan Tung Representative of TECO) ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยพร้อมคณะนักธุรกิจชาวใต้หวัน 21 ท่านในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู เข้าเยี่ยมชมเทศบาลตำบลแพรกษา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา และเยี่ยมชมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

เนื่องจากดร.ถง เจิ้น หยวน (Dr. Chen-Yuan Tung Representative of TECO) ต้องการเข้ามาดูแลความเป็นอยู่ของชาวใต้หวัน ที่มาทำธุรกิจ หรือกลุ่มที่จะมาลงทุนเพิ่มในสมุทรปราการ พร้อมทั้งสนใจการบริหารจัดการในการเรียนการสอนของโรงเรียนPWS(โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา)ซึ่งเป็นโรงเรียน 3 ภาษา ซึ่งบุตรหลานของนักธุรกิจใต้หวันอาจต้องเข้ามาเรียนในไทย และอาจมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์ความรู้ทั้งในด้านต่างๆด้วย และยังเข้าเยี่ยมชมผู้ประกอบการของกลุ่มชาวไต้หวันที่มาลงทุนอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ยี่ยมเยียนโรงเรียน pws รวมทั้งทำ mou บันทึกข้อตกลง ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง โรงเรียน pwa ,เทศบาลตำบลแพรกษา และกลุ่มการค้า จากประเทศไต้หวัน อีกด้วย

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 สมุทรปราการ กล่าวว่าวันนี้ผู้แทนรัฐบาลประเทศไต้หวัน ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลแพรกษาและโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาโดยผู้ประกอบการชาวไต้หวัน ได้ร่วมมอบทุนร้อยโรงงานร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน โดยให้เงินทุน 1 แสนบาท ทำให้เด็กนักเรียน pws เพื่อนำกองทุนไปช่วยค่าเทอมค่าหนังสือ โดยอนาคตข้างหน้า ต่อไปก็จะมีความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้ประกอบการชาวไต้หวันที่มาทำธุรกิจที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา ประมาณ 20-30 โรงงาน ก็จะมาร่วมกองทุนกับโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาด้วยเดิมทีกลุ่มทุนของชาวไต้หวันก็ได้ลงทุนที่สมุทรปราการ อยู่แล้ว แต่เราได้สร้างความมั่นใจให้กับเขาว่า ทั้งภาครัฐบาล ในนามของสภาผู้แทนฯ ในนามของท้องถิ่นคือเทศบาลตำบลแพรกษา

ซึ่งตนก็เคยบริหารงานด้านนี้มาอยู่แล้ว ซึ่งได้สร้างความมั่นใจให้กับเขาว่า ขณะนี้เมืองเราจะโต และโตอย่างมีระบบ ซึ่งเขามั่นใจว่า เราพร้อมจะดูแลเขา และลูกหลานก็จะมีงานทำ เศรษฐกิจก็จะได้เดินหน้าไปพร้อมๆกัน ก้าวไปกับนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเมืองเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรถไฟฟ้า ทั้งสนามบิน กระเช้าลอยฟ้า รวมทั้ง EEC (Eastern Economic Corridor) ก็จะลงมาทั้งหมดในรัฐบาลชุดนี้ เท่ากับว่าเราได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการของกลุ่มชาวไต้หวัน และวันนี้ทางไต้หวันได้มาเยี่ยมชมธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ และเต็มใจที่จะมาลงทุนกับเรา โดยก่อนหน้านั้นนักลงทุนชาวไต้หวันได้ย้ายไปลงทุนที่ประเทศเวียดนาม ประมาณ 200 กว่ารายเนื่องจากขณะนั้นการเมืองไม่นิ่ง ซึ่งทางดร.ถง เจิ้น หยวน ก็จะดึงนักลงทุนเหล่านั้นให้กลับมาที่สมุทรปราการ ซึ่งเขามาความเชื่อมั่นทางศักยภาพทางการเมือง ทั้งการเมืองท้องถิ่นและการเมืองใหญ่ในภาครัฐบาล ทำให้เกิดความมั่นใจที่จะกลับเข้ามาลงทุนในสมุทรปราการ พร้อมที่จะเติบโตด้านธุรกิจ วัฒนธรรมและด้านการศึกษาไปพร้อมๆกัน

ด้านดร.ถง เจิ้น หยวน (Dr. Chen-Yuan Tung Representative of TECO) ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้กล่าวผ่านล่ามว่า ปัจจุบันมีคนไต้หวันมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น ทำให้เห็นว่า ได้มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ระหว่างไทยกับไต้หวัน มากยิ่งขึ้น และรู้สึกยินดีมากที่ทางดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ ได้เชิญมาศึกษาดูงานในวันนี้ และหวังว่าจะมีการร่วมงานทางด้านเศรษฐกิจ การค้า รวมทั้งด้านวัฒนธรรมและด้านการศึกษาอีกด้วย

การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ