พระราชกิจจาฯ ประกาศ สารสกัดจาก “กัญชง – กัญชา” ไม่เป็น “ยาเสพติด”

152

พระราชกิจจาฯ ประกาศ สารสกัดจาก “กัญชง – กัญชา” ไม่เป็น “ยาเสพติด”

วันที่ 31 ส.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 โดยสาระสำคัญ ของการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ของกัญชา กัญชง

1.สาร CBD ( pure 99% ) จากกัญชา และ กัญชง ถูกยกเว้นไม่เป็นยาเสพติด สามารถนำไปผสมในอาหาร เครื่องสำอาง ได้

2. สารสกัด (crude extract) ที่มี THC ปน ไม่เกิน 0.2 % สามารถเป็นยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้

3. และข้อยกเว้นอื่นๆ รายละเอียดตามประกาศฯ ทั้งนี้ จำหน่ายได้ภายในประเทศเท่านั้น มีระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 27 สิงหาคม 2562