ก.แรงงาน มอบรางวัลเยาวชน คว้าเหรียญรางวัล WorldSkills Kazan 2019

14

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า. วันนี้ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 (WorldSkills Kazan 2019) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2562 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการจัดส่งเยาวชนไทยเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานชาติ ครั้งที่ 45 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซียที่ผ่านมานั้น เยาวชนไทยสามารถคว้า 2 เหรียญทองแดง 12 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จากการส่งเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 23 สาขา 25 คน สำหรับวันนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ โดยเหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 124,000 บาท เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมเหรียญละ 51,000 บาท และเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน กพร.มอบเงินให้รายละ 10,000 บาท

การคว้าเหรียญรางวัลในครั้งนี้ คือความสำเร็จในการแสดงความสามารถและศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์บนเวทีโลกอย่างเป็นทางการ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชน นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0 และสอคล้องกับนโยบาย Workforce transformation ของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน รับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปรับปรุงและพัฒนาด้านแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการบูรณาการระหว่างกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน สมาคม และองค์กรอาชีพ ที่ได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาทักษะฝีมือเยาวชนผ่านกระบวนการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาค ระดับชาติ และระดับอาเซียน เพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าชิงชัยในระดับนานาชาติจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลต่างๆ ดังกล่าว

ขอแสดงความยินดีต่อเยาวชนทุกท่านที่สามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันครั้งนี้ ชัยชนะของเยาวชนแสดงถึงความพร้อมในด้านฝีมือ วินัยในการฝึกซ้อม ความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะฝีมือของตน สำหรับเยาวชนที่ไม่ได้รางวัลก็มิได้ว่าไม่เก่งในการแข่งขัน เพราะสิ่งที่เยาวชนและหน่วยงานต้นสังกัดได้รับอย่างแน่นอน คือ ประสบการณ์ อันล้ำค่าที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและการทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงขอแสดงความชื่นชนกับเยาวชนทั้ง 25 คน

นางสาวฉัตรวริน คลองน้อย เยาวชนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม กล่าวว่า ตนรู้ดีใจที่สามารถคว้ารางวัลได้อีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ เคยคว้าเหรียญทอง ในสาขา เดียวกันจากการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ รายการ Belt and Road International (BRISC2019) เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รู้สึกประทับใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันครั้งนี้ และสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างในการแข่งขันจนคว้าเหรียญรางวัลมาได้ โดยภูมิใจที่ใช้เอกลักษณ์ประจำชาติคือรอยยิ้มมาใช้ประยุกต์ และอยากนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ กลับไปช่วยเทรนรุ่นน้องเพื่อให้กลับมาคว้ารางวัลในเวทีระดับนานาชาติได้อีกครั้ง

นายพัชรพล สุขคง อีกหนึ่งเยาวชนคว้าเหรียญทองแดง สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) เปิดเผยว่า ช่วงที่ทำการแข่งขัน รู้สึกวิตกกังวลเหมือนกัน เพราะพลาดไปหลายจุด และมีคู่แข่งที่เก่งๆ จากอีกหลายประเทศ แต่หลังทราบว่าได้เหรียญรางวัลก็รู้สึกดีใจมาก และหากความรู้และประสบการณ์ของตนจะเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องก็ยินดีจะถ่ายทอดและแชร์ประสบการณ์ต่อไป