ตชด.ออกช่วยเหลือประชาชน ตัดต้นไม้ที่ล้มทับเส้นทางการคมนาคมเนื่องจากพายุฝนโพดุล

61

วันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น. : ร.ต.ต.ศักดิ์ชาย เมืองฮามพันธ์ รอง ผบ.มว.หน.ชุด มว.ตชด.2351 และเจ้าหน้าที่กำลังพล มว.ฉก.ตชด.2351 รวม 10 นาย ออกช่วยเหลือประชาชน ตัดต้นไม้ที่ล้มทับเส้นทางการคมนาคมเนื่องจากพายุฝนโพดุล ที่ บ.สองคอนหมู่ที่ 2 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร, บ.นาแกน้อยหมู่ที่ 10 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร, บ.คำผักแพว หมู่ที่ 8 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ต่อมาเวลา 10.00 น. มว.ตชด.2344 จำนวน 5 นาย ได้ออกไปร่วมกับจนท.อบต.บางทรายน้อย และประชาชนช่วยกันตัดต้นไม้ที่ล้มทับถนนเส้น บางทรายน้อย-หว้านใหญ่