หน้าแล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ “ป่อเต็กตึ๊ง” นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ประสบภัยแล้ง จ.สุรินทร์ เป็นวันที่ 2

20

วันนี้ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิิจิบเต็กสุรินทร์ และไต่ฮงกงสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองสุรินทร์ และ ที่วัดทักษิณวารีสิริสุข ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ง รวมจำนวน 1,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) โดยมีหน่วยงานราชการร่วมในพิธี

โดยในวันพรุ่งนี้ (31ส.ค.62) ทีมสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะออกเดินทางไปยังบ้านโนนสนาม หมู่ 8 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล และ บ้านคำแขนศอก หมู่6 ต.ดงมะไฟ จ.ยโสธร เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง เป็นลำดับต่อไป

โดยในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดออกเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ยโสธร, บุรีรัมย์, สุรินทร์, กาฬสินธุ์ และขอนแก่น รวม 8 จังหวัดๆ ละ 1,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน

#ติดต่อ-สอบถาม# ทีมงานสื่อสารองค์กร โทร.086-854-1418 สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง1418 #ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน