แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ “ป่อเต็กตึ๊ง” นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ประสบภัยแล้งจ.บุรีรัมย์

18

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมูลนิธิสว่างจรรยาธรรม จ.บุรีรัมย์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ และ ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ง รวมจำนวน 1,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) โดยมีหน่วยงานราชการร่วมในพิธี

โดยในวันพรุ่งนี้ (30 ส.ค.62) ทีมสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะออกเดินทางไปยังอำเภอเมือง และอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง เป็นลำดับต่อไป

โดยในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดออกเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ยโสธร, บุรีรัมย์, สุรินทร์, กาฬสินธุ์ และขอนแก่น รวม 8 จังหวัดๆ ละ 1,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)