ประธานสหภาพแรงงาน ทอท.ออกโรงปกป้ององค์กรและประเทศชาติ กรณีการก่อสร้าง ห้างเซ็นทรัล วิลเลจ

29

ประธานสหภาพแรงงาน ทอท.ออกโรงปกป้ององค์กรและประเทศชาติ กรณีการก่อสร้าง ห้างเซ็นทรัล วิลเลจ ในเขตความปลอดภัยทางการบิน หากถูกหน่วยที่กำกับดูแลตรวจสอบพบ ข้อบกพร่องอาจส่งผลให้โดนธงแดง ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกิจการการบิน และประเทศชาติ จะได้รับความเสียหาย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ประธานสหกภาพแรงงาน บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ทอท.อยู่ในสถานะผู้ได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ มีหน้าที่ตามพรบ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497(ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2558) มาตรา 60/15 ที่มีการระบุถึงการรักษาสนามบิน ดูแลการบริการภายในสนามบิน อนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน

ดังนั้น กรณีการก่อสร้างห้างเซ็นทรัล วิลเลจ ในเขตความปลอดภัยทางการบินที่ ทอท.มีอำนาจทางกฎหมาย ทางการบินทอท.จะต้องรับผิดชอบหากไม่ดำเนินการใดๆ เพราะหากมีการตรวจสอบ จากหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการการบินแล้วพบว่าการนำมาตรฐาน icao มาใช้บังคับในประเทศ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทยมีข้อบกพร่อง(ติดธงแดง)จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติมากกว่านี้ ซึ่งที่ผ่านมา การตรวจสอบไม่ใช่แค่ความสูงเท่านั้น แต่ยังมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าพื้นที่ของเซ็นทรัลวิลเลจ จะอยู่นอกเขตสนามบิน แต่การที่จะมีผู้ใดที่มีพื้นที่ อยู่บริเวณใกล้เคียงสนามบิน หรือใช้พื้นที่ก่อสร้าง จะอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบจากรัฐ (กพท.) ที่จะต้องตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว ว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสนามบินหรือไม่

ดังนั้นสหภาพแรงงานมีหน้าที่ปกป้อง คุ้มครอง ปกป้องผลประโยชน์ให้สมาชิก พนักงานขององค์กร และปกป้องผลประโยชน์ของรัฐที่เราดูแลอยู่ และวันนี้ได้เดินทางมาเพื่อพิสูจน์ อยากทราบว่า มีบุคคลใด บุกรุกพื้นที่ที่เราดูแล ใช่หรือไม่ ขอยืนยันว่าสหภาพแรงงานไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใคร มาเพื่อทำตามหน้าทีรับผิดชอบ วันนี้จึงมาดูด้วยสายตาว่ามีบุคคลภายนอกมารุกล้ำพื้นที่ที่เราดูแลหรือไม่ และในเรื่องความปลอดภัยของการบินมีหรือไม่ ซึ่งได้มีการประชุมว่ากำลังหาแนวทางว่า จะมีหนังสือสอบถามสมาคมนักบินแห่งประเทศไทย หรือสมาคมนักบินต่างประเทศในเรื่องความปลอดภัย วันนี้จึงมาดูว่ามีการรุกล้ำจริงหรือไม่ตามที่เห็นด้วยสายตา