“วัฒนา” ยำเละ “ลุงตู่” ทำศก.เจ๊ง คนตกงาน หนี้ท่วมหัว เหลื่อมล้ำสูงสุดในโลก

90

นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ทยอยออกมา ได้แก่

1.สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคม 2562 คนว่างงานสูงถึง 436,000 คน สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว 54,000 คน

2.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มติดลบ 9.1%

3.ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2562 สูงถึง 12.98 ล้านล้านบาท

4.นับจากยึดอำนาจรัฐกู้เงินเพื่อชดเชยงบประมาณสูงกว่า 2.2 ล้านล้านบาทแต่จัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการมาตลอด 5 ปี

5.ประเทศไทยมีอัตราความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลก

ตัวเลขข้างต้นคือสัญญาณอันตรายทางเศรษฐกิจ เพราะการที่คนไทยตกงานมากขึ้น แปลว่าภาคการผลิตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือโรงงานลดกำลังการผลิตหรือทยอยปิดตัวลง ส่วนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มติดลบแปลว่ากำลังซื้อของคนไทยหดตัว หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นคือคนไทยไม่มีรายได้ต้องกู้ยืมเงินมาใช้

ในขณะที่รัฐบาลไม่มีปัญญาหารายได้เพราะจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าประมาณการจึงต้องกู้เงินมาชดเชยงบประมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่การใช้เงินอย่างมโหฬารกลับทำให้คนตกงานและยากจนเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลก

ทั้งหมดคือผลงานการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลประยุทธ์ที่ทำมาแล้ว 5 ปีและกำลังจะทำต่อไปด้วยนโยบายเดิม

แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงเพิ่มคือวิกฤตภัยแล้งทางภาคเหนือและภาคอิสานที่จะทำให้พี่น้องชาวนาที่ยากจนอยู่แล้วต้องลำบากเพิ่มขึ้นเพราะจะปลูกข้าวไม่ได้

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาของ พลเอกประยุทธ์ คือขอให้ประชาชนฝ่าภัยแล้งโดยขุดบ่อเก็บน้ำ ใครที่ยากจนก็หาที่ขุดร่วมกัน นอกจากนี้ยังสวดมนต์ให้ประชาชนขอให้ฝนตกตลอดเวลาแล้ว เอวังครับประเทศไทย