กรมอุทยานฯ จัดประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

36

กรมอุทยานฯ เชิญชวนประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้ชาวไทยสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เพื่อนำความสมบูรณ์งดงามมาถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายให้ได้ร่วมชื่นชม จนเกิดความรัก หวงแหน อยากปกป้องรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป พร้อมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ว่า ภาพถ่าย เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยสื่อให้คนไทยได้รับรู้ว่าเมืองไทยของเรายังมีทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้ และอื่นๆ ที่สำคัญ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้อย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ในปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมด้าการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติถ่ายทอดทักษะและความสามารถผ่านภาพถ่ายส่งต่อสู่ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้รับทราบ เมื่อได้เห็นความสวยงามของภาพถ่าย ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็ให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าอนุรักษ์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้นไว้ จึงได้ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ขับเคลื่อนโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25

สำหรับเกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย ทางคณะกรรมการจะพิจารณาจากการถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์ ความยากง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสัตว์ป่า และประเภทป่าไม้ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ 1. ระดับบุคคลทั่วไป ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว นกยาง เป็นต้น ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น

โดยในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ “พฤติกรรมสัตว์ป่า” ที่สื่อให้เห็นถึงการกระทำหรือการแสดงออกของสัตว์ป่าในด้านต่างๆ อาทิ การกินอาหาร การหาคู่ การเลือกคู่ (ผสมพันธุ์) การเลี้ยงลูก การต่อสู้ หรืออื่นๆ ที่แปลก น่าประทับใจ หรือน่าสนใจ ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้เป็นต้น

2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา แบ่งเป็น ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย) ภาพประเภทป่าไม้ (ไม่แบ่งประเภทย่อย) ซึ่งในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ “พฤติกรรมสัตว์ป่า” เพิ่มเติม โดยการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการรางวัลยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไป ประเภท “สัตว์ป่า” จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรราชกุมารี และประเภท “ป่าไม้” จะได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งระดับบุคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะได้โล่รางวัล เงินรางวัล และสิทธิท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พักรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท

จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถส่งภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของสัตว์ป่าและความงดงามสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พร้อมสื่อแนวคิดและความหมายของคำว่า “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” โดยเป็นผลงานที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล ความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ โดยส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-6666 ต่อ 1641-2