จิตอาสา 904 เขตสายไหมทำกิจกรรมกำจัดยุงลาย

21

วันที่ 28 สค. 2562 เวลา09.00 น. นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผอ.เขตสายไหม มอบนางยุพาวดี ชัยชนะ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ร่วมกับศูนย์ฯ ๖๑ และประชาชนจิตอาสาพร้อม อสส.เขตสายไหม รวม 28 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 3 ผัง 4 จำนวน 127 หลังคาเรือน บริเวณซอยแยกที่ 41-47

ด้วยการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องโรคที่นำโดยยุงลาย แจกสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย และตะไคร้หอมโลชั่นทากันยุง รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่