รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ขอนแก่น สั่งกรมฝนหลวงฯ เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนก่อนสิ้นสุดฤดูฝน

14

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ขอนแก่น สั่งกรมฝนหลวงฯ เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อน พร้อมกำชับกรมชลฯ เพิ่มศักยภาพอ่างเก็บกักน้ำ บรรเทาภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น โดยได้ย้ำกับนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนหลวงอย่างทั่วถึงทั้งประเทศในห้วงเวลาที่เหลือกว่า 1 เดือน ก่อนสิ้นสุดฤดูฝน โดยเขื่อนขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางยังมีน้ำน้อย จึงต้องเพิ่มปริมาณน้ำ

หลังจากนั้น รมว.เกษตรฯ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ณ วัดสายราษฎร์บำรุง บ้านป่าเหลื่อม ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การทำเกษตรด้วยระบบน้ำหยด การสาธิตชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สาธิตชุดกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อนเข้าสักการะพระพุทธชินราช พร้อมทั้งพบปะกับประชาชน ตำบลดอนช้าง เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ และรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนชาวบ้านในตำบลและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเยี่ยมผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี จากกลุ่มแม่บ้าน ต.ดอนช้าง จ.ขอนแก่น