จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

37

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางมายังเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ

วัตถุประสงค์ การจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี 2562 มาเป็นปีที่ 21 สภาสังคมสงเคราะห์จึงถือโอกาสนี้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดกาญจน์ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวนกว่า 500 คน

การจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนายเกียรติกร ปัทมทัตต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีร่วมทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจำทุกๆคน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ต้องขัง อย่างหาที่สุดมิได้ ในการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี