สค. มอบรางวัล 3 ผู้ประกอบการคว้า ELMA 2019 พัฒนาองค์กรและบริการโลจิสติกส์ สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

20

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลผู้ประกอบการที่ มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA 2019 ให้กับ “บริษัท เจ พีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด” “บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” และ “บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด” ที่มีการพัฒนาองค์กรและบริการด้านโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 2019 ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล 3 บริษัท ได้แก่

  1. บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด ในสาขา ผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
  2. บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ในสาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Services) และ
  3. บริษัท ไทย สมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ในสาขาตัวแทนออกของ (Customs Brokerage Services)

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยให้ขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าว

นายจิตชัย นิมิตรปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจพี เค โคลด์ สโตเรจ จำกัด ผู้ให้บริการคลังสินค้าห้องเย็น ควบคุมอุณหภูมิ แช่เย็น และแช่แข็ง คลัง สินค้าเขตปลอดอากร มากว่า 6 ปี กล่าวถึงการได้รับรางวัล ELMA ในปีนี้ว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า การเข้าประกวดทำให้ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิ ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงองค์กรให้มีมาตรฐานเพื่อแข่งขันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต่างชาติได้ สำหรับจุดเด่นที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัลคือ การพัฒนาแพลตฟอร์มจากรูปแบบเดิมที่ใช้พนักงานเป็นผู้ดำเนินการมาเป็นรูปแบบดิจิทัล และใช้ระบบอัติโนมัติแทนการใช้แรงงานคน บริการคลังสินค้าของเรามีระบบความเย็นตั้งแต่ อุณหภูมิ –40 ถึง +25 องศาเซลเซียส ภายใต้ระบบบริหารคลังสินค้า Cold Chain Management System (CCMS) ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ลดความผิดพลาดของข้อมูล โดยนำระบบบาร์โค้ดและเทคโนโลยี RFID มาช่วยบันทึกตำแหน่ง

การจัดเก็บสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีข้อกำหนดในการจัดเก็บที่ต่างกัน นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรมากว่า 29 ปี และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัล ELMA เมื่อปี 2559 โดยในปีนี้ได้ตัดสินใจประกวดอีกครั้ง และได้รับรางวัล ELMA 2019 (สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) ซึ่งรางวัลที่ได้รับนับเป็นรางวัลที่มีเกียรติ และการันตีถึงคุณภาพในการให้บริการ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า จุดเด่นของบริษัทอยู่ที่การพัฒนาโปรแกรม CFSP โดยทีมงานของบริษัท และในปีที่ผ่านมาได้พัฒนาโปรแกรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีโมบายแอปพลิเคชันในชื่อ Book LEOY ช่วยให้ลูกค้าสามารถจองบริการขนส่งสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนได้ในระยะยาว และ ช่วยลดปริมาณงานของพนักงาน เนื่องจากขั้นตอนการทำ Booking สะดวกมากขึ้น

นายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ตัวแทนออกของ ที่ให้บริการมากว่า 49 ปี กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัล ELMA 2018   โดยในปีนี้ได้เข้าประกวดเป็นปีที่ 2และได้รับรางวัล ELMA 2019 นับเป็นความภาคภูมิใจ โดย ELMA เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  บริษัทได้นำเอาจุดเด่นที่ทำให้ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา และคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กร โดยปีนี้บริษัทได้พัฒนาคิดค้นโปรแกรมใหม่ “track & trace”เพื่อให้พนักงานทำงานได้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำมากขึ้น ทำให้ออกของและส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา

สำหรับการประกวดรางวัล ELMA 2019 แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่

  1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services)
  2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
  3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding Services or Customs Brokerage Services) และ
  4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services : 3PL)