ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเดินทางมาดูสถานที่และสัมมนาสมุนไพรกัญชาเมืองกาญจน์

69

ที่บริเวณร้านกาแฟคุณหญิง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืิอง จ.กาญจนบุรี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เดินทางมาดูสถานที่ในการเพาะพันธุ์สมุนไพรกัญชา ที่บริเวณร้านกาแฟคุณหญิง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีนายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี นายสุรเชษฐ์ ยุทธสุนทร คณะกรรมการบริหารสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ

ต่อจากนั้นเวลา 09.00 น. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เดินทางไปยังหอสมุดรัชมังคลาพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนกัญชาพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเกษตรกรจากอำเภอต่างๆร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า กระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับกัญชาได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก ซึ่งผลวิจัยสารสกัดกัญชามีผลต่อการแพทย์อย่างมาก ที่สามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยสภาเกษตรซึ่งเป็นองค์กรจากเกษตรกรสาขาอาชีพต่างๆไม่อยากให้เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี มีความคลาดเคลื่อน จึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาสมุนไพรกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์