จัดประชุมสัญจรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโขง-ชี-มูล

25

วันที่ 28 สิงหาคม 62 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนายธงชัย แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี นายธนกร ไชยกุล ส.ส. ยโสธร นายพิบูลย์ ฝ่ายดี นายกเทศบาลตำบลตาดทอง รวมถึง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยโสธร อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี พร้อมทั้ง ตัวแทนจากบริษัทนำเที่ยวทั้ง 3 จังหวัดเข้าร่วมประชุมสัญจรภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดโขงชีมูล อย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวการส่งเสริมตลาดและการจัดกิจกรรมของ ททท. รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด โขง ชี มูลได้แก่ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันพัฒนาเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มจังหวัดมากยิ่งขึ้น โดยหลังจากสิ้นสุดการประชุม คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปเยี่ยมชม ยโสธรแลนด์มาร์ค ได้แก่ วิมานพญาแถน ซึ่งประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์พญาคันคากและพิพิธภัณฑ์พญานาค

ภาพ/ข่าว. สมัย. คำแก้ว. ยโสธร. รายงาน