น้ำในลำเซบายล้นตลิ่งท่วม บ้านเรือนประชาชนกว่า200ครัวเรือน

20

วันนี้ 28 สิงหาคม 62 หลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดยโสธรทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นจำนวนมากประกอบกับมีปริมาณน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดมุกดาหารลงไปรวมกันในลำเซบาย โดยจะไหลผ่านอำเภอเลิงนกทา,ไทยเจริญ,ป่าติ้ว ปริมาณน้ำส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในลำเซบายช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่ อำเภอป่าติ้ว มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลเชี่ยวแรงจนปริมาณน้ำบางส่วนได้เอ่อล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวและบ้านเรือนของประชาชนอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นชาวบ้านกลางและบ้านสระเกษ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว เป็นหมูบ้านที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก 2 หมู่บ้านริมลำเซบายกว่า 200 ครัวเรือนมีผลกระทบ

ชาวบ้านต้องรีบนำทรายมาบรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นทางน้ำที่ล้นเอ่อมากั้นป้อนกันไหลทะลักเข้าบ้าน ปิดทางเข้าออกภายในหมู่บ้าน มีน้ำท่วมถนนภายในหมู่บ้านทำให้ สัญจรไปมาลำบาก ชาวบ้านเดือดร้อน ถนนในหมู่บ้านบางเส้นทาง มีน้ำท่วมลึกกว่า 80 เซนติเมตร รถเล็กผ่านไม่ได้ ซึ่งปริมาณน้ำในลำเซบายยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะยังคงมีปริมาณน้ำเหนือไหลลงมาหนุนกับปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นกันชาวบ้านจึงหวั่นเกรงว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันได้มี ส.ส ในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อน พร้อมช่วยชาวบ้านบรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นทางน้ำไหลทลักเข้าในบ้านเรือนชาวบ้านดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธร