ธนชาตเปิดเวทีสานต่อโครงการเอกลักษณ์ไทยปั้นเยาวชนรักษ์ภาษา

11

มารยาทไทย ต่อยอดและสิบสานมรดกแผ่นดินไทย เดินหน้าจัดการประกวด อ่านฟังเสียงภาษาไทยและมารยาทไทยภายใต้โครงการ “ธนชาตริเรื่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 48 เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วไปและเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็นทั่วประเทศร่วมแสดงความสามารถเพื่อรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์อันดีงามของไทย โดยมีตัวแทนเยาวชนจากทุกภาคร่วมเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ

นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า “ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงความสำคัญของการธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย นึงได้จัดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ขึ้นทุกปี โดยจัดต่อเนื่องนากธนาคารศรีนคร และธนาคารนครหลวงไทยมาเป็นเวลาเกือบครึ่งทศวรรษ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนร่วมรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและทำหน้าที่เป็นเม็ดพันธุ์เพื่อส่งน่อสำนึกรักความเป็นไทยออกสู่สังคมอย่างยั่งยืน”
โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากองค์กรภาครัฐ อาทิ ราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตลอดจนสถาบันการศึกษาชั้นนำและได้รับเสียงตอบรับจากเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาเป็นอย่างดี สำหรับปี 2562 นี้ มีจำนวนผู้ร่วมการแข่งขันทุกประเภท ทั้งเยาวชนทั่วไป และเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็น จากทุกภาคทั่วประเทศ รวมกันถึง 813 สถาบันการศึกษา 5,713 คน แบ่งเป็นอ่านฟังเสียง ชาย 661 คน หญิง 1,519 คน มารยาทไทย 3,364 คน (841) ทีม อ่านฟังเสียงอักษรเบลล์สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ชาย 13 คน หญิง 28 คน การประกวดมารยาทสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน 128 คน (32) ทีม ศึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา
การประกวดโครงการ”ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ประจำปี 2562 มาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว โดยการประกวดรอบชิงชนะเลิศสำหรับเยาวชนทั่วไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ส่วนการประกวดมารยาทไทย
สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน และการประกวดอ่านฟังเสียงอักษรเบลล์สำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็น จะมีขึ้นระหว่างวันที่
26-30 สิงหาคม 2562 โดยผู้ชนะเลิศในทุกประเภทการแข่งขันจะได้รับรางวัล
ถ้วยพระคาบทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร.