เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี

21

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล : นาย หลี่ว เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะได้เข้าพบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายนิพินธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน