คปภ. เปิดตัวโครงการ InsurTech Boot Camp 2019

49

เฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยรุ่นใหม่ร่วมพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัยเดินสายจัดกิจกรรมโรดโชว์มหาวิทยาลัยชั้นนำเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามประชันเวที “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27–29 กันยายน 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)ได้จัดทำโครงการ InsurTech Boot Camp 2019 ภายใต้การขับเคลื่อนของ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อเฟ้นหานักพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยรุ่นใหม่นำร่องด้วยการเปิดตัวโครงการพร้อมจัดกิจกรรมCIT Roadshowเดินสายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัยให้กับนิสิตและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประกันภัยโดยตรง จำนวน4 สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019”ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ”ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27–29 กันยายน 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับกิจกรรม CITRoadshowจะเป็นการแนะแนวและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีการประกันภัยในหัวข้อหลักคือความรู้พื้นฐานด้านประกันภัยและ InsurTechรอบโลก,วงจรประกันภัย ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัยจาก3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย ได้แก่ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์CEO – TQLD (noon), Advisor – Thai Fintech Association, ธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูลกรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง FairDeeInsurTechCo.,Ltd พร้อมด้วย ฤทัย สุทธิกุลพานิช Head of Fuchsia Innovation Center เมืองไทยประกันชีวิตและปิดท้ายด้วยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้–5 กันยายน 2562 โดย 10 ทีม (ทีมละ 5 คน) ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม InsurTech Boot Camp 2019 เสริมพลังความรู้ และขัดเกลาทักษะแบบเข้มข้น ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน และคัดเลือก 5 ทีมที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าชิงรางวัลในงานOIC InsurTech Award 2019

เลขาธิการคปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดประกวดในประเภทนิสิต/นักศึกษาแล้ว ยังจัดให้มีการประกวดในประเภทบุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุและการศึกษา เพียงรวมทีมให้ได้ 5 คน ประกอบด้วยผู้ที่มีความสามารถด้านการวางแผนธุรกิจ นักออกแบบแอพพลิเคชั่น นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้ที่มีความสนใจด้านการประกันภัยสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้–5 กันยายน 2562 เช่นเดียวกัน โดย 10 ทีม (ทีมละ 5 คน)ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เชิงลึก ตลอดระยะเวลา 2 วันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีด้านการประกันภัยและนำไปปรับปรุงผลงาน หลังจากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5 ทีมเพื่อเข้าร่วมชิงรางวัลOIC InsurTech Award 2019

สำหรับรางวัลOIC InsurTech Award 2019 ที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น400,000 บาท แบ่งเป็น ประเภทนิสิต/นักศึกษาประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัลประเภทบุคคลทั่วไปประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาทพร้อมโล่รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

“มาร่วมกันพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี กับโครงการ InsurTech Boot Camp 2019 ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้และทักษะในการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมประกันภัย และติวเข้มสำหรับการส่งผลงานเข้าชิงรางวัล OIC InsurTech Award 2019 เพราะฉะนั้น ใครมีไอเดียดีๆ มีของดีในตัว อย่าเก็บไว้ รวมกลุ่มกันให้ได้ 5 คน แล้วสมัครกันเข้ามาได้ทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป งานนี้นอกจากผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลแล้ว ผลงานที่ได้รางวัลจะได้รับการต่อยอดพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยอีกด้วย”เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://cit.oic.or.th/award2019 หรือโทร. 02 515 3995–9 ต่อ 7653