ผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร ยื่นหนังสือผู้ว่าฯกทม.ขอขยายเวลาการค้าขาย และขอเลื่อนการปรับปรุง การก่อสร้างพื้นที่บนถนนข้าวสาร

122

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางสาวญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร พร้อมด้วยพ่อค้า-แม่ค้า แผงลอยถนนข้าวสาร เดินเท้าจากถนนข้าวสาร เลี้ยวซ้ายสี่แยกคอกวัว ไปตามทางถนนราชดำเนิน เลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายเข้าที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือให้แก่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใน 2 เรื่องคือ 1.ขอขยายเวลาการทำถนนข้าวสารจากเดือนตุลาคม 2562 นี้ออกไปทำช่วงหน้านักท่องเที่ยวน้อย 2.ขออนุญาตทำการค้าในเวลาเดิม (09.00–24.00 น.) โดยมี นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะเป็นตัวแทนร่วมประชุม และรับหนังสือฯ

น.ส.ญาดาฯ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากมีการนำเสนอข่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถึงเรื่องทางกรุงเทพมหานคร ทุ่มงบ 48 ล้านในการปรับปรุงถนนข้าวสาร แล้วจะเริ่มก่อสร้างภายในเดือนตุลาคม 2562 แล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมีปริมาณมาก ทางผู้ประกอบการค้า และผู้ค้าแผงลอยในพื้นที่ ต่างเห็นพร้องต้องกันให้นำเสนอต่อทางกรุงเทพมหานครในการปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสารในช่วงเดือนที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวน้อย (หน้าโลว์ซีซั่น) ซึ่งถ้าทำในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการค้าและผู้ค้าแผงลอยในพื้นที่อย่างมาก

อีกทั้งเนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรฐกิจที่ซบเซา และรัฐบาลประกาศนโยบายเร่งด่วน12 ข้อซึ่ง ข้อที่ 1.แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน แต่ตั้งแต่ที่ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้ามาจัดระเบียบกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และได้มีการสั่งห้ามผู้ค้าแผงลอยบริเวณถนนข้าวสารขายของช่วงเวลาเช้า ออกคำสั่งด้วยวาจาอนุโลมให้ขายได้ที่ 16.00-24.00 น. จากวันนั้นถึงวันนี้รวมเป็นเวลา 391 วัน กับยอดขายทางการค้าที่หายไปต่อร้านประมาณคร่าวๆร้านละ 4,000 บาท รวมจำนวนร้านตามที่เขตพระนครแจ้งต่อผู้บริหารที่ 234 (แต่ในข้อเท็จจริงมีมากกว่านั้น) รวมตัวเลขที่หายไปต่อวันคร่าวๆ 936,000 บาท เอาไปคูณกับ 391 วัน ตัวเลขที่หายไป 365,976,000 บาท เพียงแค่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ก่อนถึงจะอนุญาตให้ทำการค้าตามมติคณะกรรมการระดับเขตได้มีมติเห็นชอบให้ทำการค้าในเวลา 9.00 น.ถึง 24.00 น. ซึ่งถนนที่อยู่บริเวณข้างเคียงถนนข้าวสารกลับทำการค้าในช่วงเช้าได้ตามปกติ

ดังนั้นกลุ่มผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร จึงใคร่ขออนุญาตทำการค้าในเวลาเดิม (09.00–24.00 น.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของทางภาครัฐ และบรรเทาข้อเดือดร้อนของประชาชน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุญาต โดยแจ้งทางชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสารได้รับทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร โทร.096-6549359,0993364272 ที่ตั้ง 22 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน