สัญญาณ”พายุใหญ่”เลี่ยงไม่พ้น !!

71

เดินหน้า หรือ ถอยหลัง

การถอยทางยุทธศาสตร์ของ “บิ้กตู่” พล.อ.ประยุทธ นายกรัฐมนตรี โดยประกาศยกเลิกพรก.ฉุกเฉินร้ายแรงใน กทม. นั้น ในทางตำราพิชัยสงคราม ถือว่ามาถูกทาง

แต่ถ้าให้สุดยอดกว่านั้น ตำราบอกว่า “การทำสงครามที่ดีนั้น คือการไม่ทำสงคราม !”
ดังนั้นการยอมถอยก่อน เปลี่ยนความขัดแย้งบนท้องถนน เข้าไปแก้ไขด้วยกระบวนการรัฐสภา ถือว่าเป็นการ “ถอยเพื่อรุก” ! อีกขั้นหนึ่ง

ส่วนลุงตู่จะลาออกตามคำขู่หรือไม่นั้น ?
“ชาติหน้าบ่ายๆ … คงได้คำตอบ !!
อย่างที่เคยว่าไว้..ยุทธศาสตร์ที่ไม่มียุทธวิธี ย่อมปราศจากความสำเร็จ แต่ความสำเร็จ ทางยุทธวิธี ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ในที่สุด

ครับ ! เดินหมากผิดตัวเดียว พ่ายแพ้ทั้งกระดาน !!
มองไปข้างหน้า ท้องฟ้าเริ่มแดงฉาน อีกคำรบ !

M 79