สำนักงานเขตพระนคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณชุมชนบ้านพานถม ริมคลองบางลำพู

63

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. : นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร นำกำลังเจ้าหน้าที่ สายตรวจ 3 ประสาน เขตพระนคร ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปรัปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบ้านพานถม

โดยการลงพื้นที่วันนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จนท.สายตรวจ 3 ประสาน เขตพระนคร ได้ทำการลงพื้นที่มาตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งได้ทำการปรัปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน และได้ทำการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแก่พี่น้องประชาชนในชุมชน นัดหมายล่วงหน้าว่าในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่จะถึง สำนักงานเขตพระนคร จะนำกำลัง จนท.เขตพระนคร สายตรวจ 3 ประสาน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมพัฒนากิจ Big Cleaning ทำความสะอาด บริเวณตลาดภายในชุมชนบ้านพานถม เพื่อพัฒนาผลักดันชุมชนบ้านพานถมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนาคต ณ.บริเวณชุมชนบ้านพานถม ริมคลองบางลำพู เขตพระนคร กทม.

โดยวันนี้ นายเจษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมด้วย นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ นำกำลัง จนท.ฝ่ายเทศกิจฯ จนท.ฝ่ายรักษาฯ จนท.ฝ่ายโยธาฯ เขตพระนคร” ร่วมกับ จนท.ตำรวจฯ จนท.ทหารฯ ร่วมกันทำการตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ยกเก็บสิ่งของที่วางกีดขวางทางเดินในพื้นที่สาธารณะนำออก และ ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ใช้รถน้ำทำการฉีดล้างพื้นผิวถนน บริเวณชุมชน พร้อมกันนี้ ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแก่พี่น้องประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ในชุมชนบ้านพานถม ให้จัดเตรียมเอกสารบัตรประชาชนเพื่อทำการลงทะเบียร ลงชื่อ ตรวจสอบว่ามีการตั้งร้านค้าอยู่บริเวณใด เพื่อนำมาประชุมวางแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพัฒนาผลักดัน ตลาด ชุมชน แห่งนี้ให้เป็นเหล่งท่องเที่ยวเเหล่งเศรฐกิจแหล่งเรียนรู้ในอนาคตต่อไป โดยกิจกรรมวันนี้ต่างได้มีพี่น้องประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ในชุมชนออกมาให้ความร่วมมือเป็นจำนวนมาก

เบื้องต้นการลงพื้นที่วันนี้เพื่อได้สนองงานในโครงการจิตอาสาพระราชทาน อีกทั้ง ยังได้ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โครงการ สายตรวจ 3 ประสาน และ ปฎิบัติงานตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่อง พรบ.การรักษาความสะอาด เเละ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (NOW ทำจริง เห็นผลจริง)