“บิ๊กอู๊ด” แต่งตั้ง “รองกอล์ฟ” เป็นโฆษก สตม.คนใหม่ พร้อมทีมงานรองโฆษก นำโดย “ภัคพงศ์-เชิงรณ-เอกอาภา”

157

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยแต่งตั้ง พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. เป็นโฆษก สตม. คนใหม่ แทน พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ที่ย้ายไปเป็น ผบช.กมค.

ขณะที่ทีมงานรองโฆษก สตม. ประกอบด้วย พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1,พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2,พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ รอง ผบก.อก.สตม. ขณะที่ พ.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ โยมา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม. ทำหน้าที่เลขานุการโฆษก สตม.และ พ.ต.ท.หญิง พัชรี ศรีเผือก สว.กก.2 บก.ตม.1 ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการโฆษก สตม. เป็นต้น

สำหรับหน้าที่ของโฆษก และรองโฆษก สตม. เช่น ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แถลงข่าว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตรวจคนข้าเมือง ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่องและดำเนินการตามที่ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมาย,จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง,เชิญผู้แทนหน่วย หรือข้าราชการตำรวจทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานและโฆษกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน