ผู้ว่าฯ ประจวบฯ พร้อม กอ.รมน.ประจวบฯ ร่วมกับหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านให้กับครอบครัว”น้องปราย”

27

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองกอ.รมน. จ.ประจวบคีรีขันธ์, นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี และรักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวของเด็กหญิงกันติชา ศรีเลิศ (น้องปราย) ณ บ้านเลขที่ 452 หมู่ 8 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี

โดยการก่อสร้างได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี ปัจจุบันใกล้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งแก่น้องปราย