เลขาฯ รมว.อุตสาหกรรม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ของคุณแม่ มณี ชูสังข์

35

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.30 น. นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ของคุณแม่ มณี ชูสังข์ พร้อมด้วย นายสุธา ชันแสง อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์,

ผญ.เริง (กั๊ม) ม่วงชุ่ม คณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของ กทม., คุณปรีชา ฉ่องสวนอ้อย และ ส.ข.ไพฑูรย์ กระถินทอฃ ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน