ศาลอุทธรณ์ให้ประกันตัว แอมมี่ เดอะบอตทอมบลูส์ พร้อมพวกรวม 19 คน

48

สำหรับผู้ชุมนุม 19 คนที่ศาลแขวงดุสิต อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวถูกจับจากกรณีร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา ประกอบด้วย นายวชิรวิชญ์ ลิมป์ธนวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1 นายปริญญ์ รอดระหงษ์ ผู้ต้องหาที่ 2 นายปวริศ แย้มยิ่ง ผู้ต้องหาที่ 3 นายฐิติสรรค์ ญาณวิกร ผู้ต้องหาที่ 4 นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือแอมมี่ ผู้ต้องหาที่ 5 นายวันชัย สุธงสา ผู้ต้องหาที่ 6  น.ส.วรางคณา แสนอุบล ผู้ต้องหาที่ 7 นายนันทพงศ์ ปานมาศ ผู้ต้องหาที่ 8 นายทวีชัย มีมุ่งธรรม ผู้ต้องหาที่ 9 นายเมยาวัฒน์ บึงมุม ผู้ต้องหาที่ 10

นายธนกฤต สุขสมวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 11 นางเพ็ญศรี เจริญเณรรักษา ผู้ต้องหาที่ 12  น.ส.อภิชญา เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ผู้ต้องหาที่ 13 นายมุสิก ผิวอ่อน ผู้ต้องหาที่ 14 นายภักดี ศรีรัตอำไพ ผู้ต้องหาที่ 15 นายนวพล ต้นงาม ผู้ต้องหาที่ 16 นายกิตติภูมิ ทะสา ผู้ต้องหาที่ 17 นายทรงพล สนธิรักษ์ ผู้ต้องหาที่ 18 นายจิรวัฒน์ รูปใหญ่ ผู้ต้องหาที่ 19 ซึ่งเป็นชุดที่ถูกจับกุมพร้อมนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน โดยไม่ได้รับการประกันตัวนั้น

ต่อมาผู้ต้องหาทั้ง 19 ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่ให้ประกันตัวดังกล่าว ซึ่งวันนี้ (19 ต.ค.) ศาลแขวงดุสิตได้อ่านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ต้องหาที่ 1, 3, 6-10, 13, 16-19 กำลังอยู่ในระหว่างศึกษา ส่วนผู้ต้องหาที่ 2, 4-5, 14-15 ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ ส่วนผู้ต้องหาที่ 11-12 อายุมากและมีโรคประจำตัว ประกอบกับผู้ต้องหาทั้ง 19 คน มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดในระหว่างสอบสวน

ตีราคาประกันคนละ 20,000 บาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาทั้ง 19 คน ไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หรือกระทำการลักษณะที่ละเมิดต่อกฎหมาย และให้ผู้ต้องหาทั้ง 19 คน มารายงานตัวต่อศาลแขวงดุสิตซึ่งเป็นศษลชั้นต้น 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง ตามวันเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด ทั้งนี้หากมีพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหารายใดกระทำผิดเงื่อนไขข้างต้น หรือจะหลบหนี หรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ก็ให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนประกันตัวผู้ต้องหานั้นทันที