นายกไลออนส์สาครบุรี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง

39

เมื่อเวลา 09.00 น. วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นางสาวนันทกาญจน์ เกษมชัยพันธ์ นายกสโมสรไลออนส์สาครบุรี และ ร.ต.อ.โรจน์ คุ้มคำ อดีตรองสารวัตสืบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร

เข้าถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ อันเชิญผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารเครื่องใช้สอยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดย นางสาวนันทกาญจน์ เกษมชัยพันธ์ นายกสโมสรไลออนส์สาคร จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เปล่งคำกล่าว ถวายผ้าพระกฐิน ตามมติคณะสงฆ์ที่ถวายเห็นควรให้ พระราชปริยัติคุณ (สมพงษ์ สุวโจ) เจ้าอาวาส ทรงเป็นองค์ครองผ้าพระกฐินทรงเสนอต่อสงฆ์ให้อนุโมทนาพระกฐิน

พระภิกษุทั้งนั้นถวายอนโมทนาพระกฐิน สวดสาธยายอานิสงส์กฐิน บริจาคเงินทุนสนับสนุนสถานศึกษาในจังหวัด ทั้งนี้ภายในงานมีข้าราชการการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีถวายผ้าไตร การตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารผู้ที่ร่วมงานกว่า 60 ร้าน นอกจากนี้ยังมีแรงงานข้ามชาติ ชาวเมียนม่าร์ ชาวมอญ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองผ้ามาถวาย การทอดกฐินพระราชทานปีนี้มียอดสุทธิจำนวน 1,510,210 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบบาท) เพื่อนำไปใช้สอยในการบูรณะปฎิสังขรพระอารามสืบไป

ภาพ/ข่าว…พญาราหู-จุ้ย/ตระเวนข่าว…รายงาน