รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ แนะ “เทวัญ” เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาคณะสงฆ์

24

อนุโมทนาแนวคิดช่วยดูแลกิจการคณะสงฆ์ ชี้จุดปัญหา ขาดการประสานงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีอิทธิพลเข้ามาข่มขู่รุกล้ำที่ดินวัด

จากกรณีที่นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) มีแนวคิดที่จะเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทั้งในรูปแบบศูนย์ออนไลน์ ฮอตไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเรื่องเข้ามา เมื่อพบพระที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และไม่ปฏิบัติตามวินัยสงฆ์นั้น
พระครูปลัดกวีวัฒน์ รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวต้องขออนุโมทนาที่มีแนวคิดช่วยเข้ามาสอดส่อง ดูแลกิจการคณะสงฆ์ ให้เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ซึ่งความจริงแล้วคณะสงฆ์ก็มีการทำกันอยู่แล้วตั้งแต่ในอดีต แต่ในปัจจุบันอาจจะขาดการประสานงานกับหน่วยงาน และเจ้าพนักงานของรัฐ ในการเข้าไปช่วยเจ้าคณะผู้ปกครองกำกับดูแล เพราะบางปัญหาพระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองท่านไม่ได้ปล่อยปละละเลย หากแต่ไม่ได้รับความสะดวกในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าไปดำเนินการเท่านั้น ในส่วนของแนวคิดของนายเทวัญที่จะเปิดศูนย์ร้องเรียนพระประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือคนปลอมบวชนั้น อยากจะฝากถึงปัญหาของพระสงฆ์ ในปัจจุบันที่ท่านประสบปัญหา ทั้งเรื่องข้อกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน หากพระท่านไม่ทราบและไม่มีที่ปรึกษาก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีได้ หรือเรื่องผู้มีอิทธิพลเข้ามาข่มขู่ การรุกล้ำที่ดินวัด รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ซึ่งถ้ามีการเปิดบริการศูนย์ฮอตไลน์ให้คำปรึกษากับคณะสงฆ์จะเป็นประโยชน์อย่างมาก