“บิ๊กปั๊ด” ให้การต้อนรับ พล.ท.วิโรจน์ เกิดแสง ผอ. (วปอ.) โอกาสเข้าเยี่ยมชมและดูกิจการ (ตร.)

30

วันที่ 12 ต.ค.63 เวลา 9.00-11.30 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ พล.ท. ฃวิโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 จำนวนทั้งสิ้น 349 คน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและดูกิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน