จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

41

วันนี้ (13 ต.ค. 63) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการฝ่ายต่างๆ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมในพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในส่วนพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะเริ่ม เวลา 19.19 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว