กฎหมาย ป.ป.ช. ร่างมาเพื่อปกป้อง “คนดี” ส่งผลให้ “ลุงตู่” กับ รมต. อีก 5 คน ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

44

สืบเนื่องจาก มาตรา105 ของพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราบปรามการทุจริต ปี2561 ที่ได้ระบุให้รัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บางคนไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน

จะต้องเป็นการพ้นจากตำแหน่ง และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งใหม่ภายในเวลา1 เดือน หลังจากพ้นตำแหน่ง บุคคลนั้นๆไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นตำแหน่ง หรือรับตำแหน่งใหม่ จากกรณีนี้ทำให้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่อยู่ในข่ายต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน รวมถึงรัฐมนตรีอีก 6คน ที่ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อเนื่องได้แก่

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

2.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

3.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

4.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาด ไทย

5.นายดอน ปรมัตถ์ รมว.ต่างประเทศ