กรมชลประทาน เตรียมปรับปรุงประตูระบายน้ำเขื่อนเพชรบุรี เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำเมืองเพชรบุรีสู่ความยั่งยืน

16

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 : นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่สำรวจบริเวณประตูระบายน้ำเขื่อนเพชรบุรี เพื่อเตรียมปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพประตูระบายน้ำเขื่อนเพชรบุรีให้มากยิ่งขึ้น โดยมี นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์น้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นายเฉลิมเกียรติฯ เปิดเผยภายหลังจากลงพื้นที่ ว่าประตูระบายน้ำเขื่อนเพชรบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2485 โดยมีลักษณะเป็นช่องระบายน้ำ กว้าง 6 เมตร 4 ช่อง ปลายเขื่อนทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นฝาย เพื่อช่วยระบายน้ำในเวลาน้ำนอง ทดน้ำส่งให้พื้นที่ในเขตโครงการชลประทานเพชรบุรี รวมพื้นที่ 336,000 ไร่ ซึ่งมีการใช้งานมากว่า 50 ปี ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมและไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

“กรมชลประทานได้ให้ทีมวิศวกรลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ศึกษา และเก็บข้อมูล ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำเขื่อนเพชรบุรีให้ดียิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นฝายพับได้ พร้อมเพิ่มระดับบานฝายให้สูงขึ้น 9.5 เมตร ที่จากเดิมจะช่วยระบายน้ำได้เพียง 135 ลบ.ม.ต่อวินาที เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำได้ 160 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมการระบายน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีที่จะไหลลงไปสู่พื้นที่ตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรี อันจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน” รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าว