“พาณิชย์” สั่งทำข้าวเหนียวถุง 5 ก.ก. ดัดหลังพ่อค้าหน้าเลือด วางร้านธงฟ้า – จ่ายผ่านบัตรคนจน เริ่ม ก.ย.นี้

14

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ส.ค.62จะมีการประชุมร่วมกับผู้ค้าข้าวทั้งระบบ สมาคมโรงสีข้าว ผู้ค้าส่งค้าปลีกข้าว และห้างสรรพสินค้า เพื่อวางกรอบแนวทางร่วมกันที่จะเดินหน้าผลิตข้าวสารเหนียวบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม กระจายผ่านช่องทางร้านธงฟ้าประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจทัองถิ่น และผ่านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกินคนละ 2 ถุง หรือไม่เกินคนละ 10 โล โดยราคาข้าวสารเหนียวต่อโลจะอยู่ระดับใกล้เคียงราคาปัจจุบันเป็นต้น

ขณะนี้ยังไม่ทราบตัวเลขจำนวนผลิตข้าวสารเหนียว โดยต้องรอตัวเลขสต็อกข้าวเปลือกเหนียวและข้าวสารเหนียวในมือของผู้ค้าข้าวทั้งระบบก่อน โดยให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ แจ้งให้ผู้ที่ครอบครองข้าวสารและข้าวเปลือกเหนียว ต้องแจ้งให้ค้าภายในทราบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่เกินเวลา 16.30 น. ภายในวันที่ 27 ส.ค.62

หากไม่ดำเนินการจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทันที เพราะจากตัวเลขที่ กรมการค้าภายใน ได้รับมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ปริมาณข้าวเปลือกที่มีอยู่ในมือผู้ค้าจริงกว่า 30,000 ตัน และข้าวสารเหนียวอยู่ที่กว่า 100,000 ตัน

ดังนั้น เมื่อได้ข้อมูลการรายงานข้าวเหนียวจากผู้ค้าชัดเจนแล้ว จะสามารถนำมาคำนวณว่าจะทำข้าวสารเหนียวถุงออกมาจำหน่ายชัดเจนขึ้นการประชุมร่วมครั้งนี้น่าจะได้รูปแบบที่ชัดเจน และคาดว่าเมื่อทุกฝ่ายเห็นตรงกันข้าวสารเหนียวบรรจุถุงจะออกวางตลาดตามช่องทางได้ประมาณต้นเดือนก.ย.62