ข้าวตราฉัตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน “ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม:ThaiTreasures”

8

ข้าวตราฉัตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ไอคอน สยาม จำกัด ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว การจัดงาน “ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : ThaiTreasures”

งาน “ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : ThaiTreasures” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562 ณ ไอคอน สยาม ถนนเจริญนคร

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน