กรมพลาธิการทหารบกจัดพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมกำชับให้ทหารใหม่ปฏิบัติตามนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 พร้อมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา

205

วันนี้ ( 12 ต.ค.63) เวลา 10.00 น. ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นประธานพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ และวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ท่ามกลางบรรดาญาติทหารใหม่ที่มารอรับทหารใหม่กลับบ้านอย่างเนืองแน่น และซาบซึ้งใจในความเปลี่ยนแปลงของทหารใหม่ภายหลังเข้ารับการฝึกระเบียบวินัยแบบทหาร ทั้งนี้ญาติทหารใหม่บางคนเก็บความปราบปลื้มไว้ไม่ไหวและร้องไห้ออกมา

ภายหลังจากฝึกจบตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึกเพื่อฝึกอบรมให้ทหารใหม่ทุกนาย ไห้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาทหารเบื้องต้น ปลูกฝังให้ทหารใหม่มีคุณธรรม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีอุดมการณ์แห่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตลอดจนการเสริมสร้าง ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้สามารถทนต่อความลำบากตรากตรำ ภายใต้ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของทหารในทุกกรณี
ก่อนเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน

พันเอก อภินันท์ ทิพย์เทพ ผู้อำนวยการกองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก ผู้อํานวยการฝึกทหารใหม่ ได้กล่าวกับญาติทหารใหม่ว่า “การปล่อยให้กลับไปเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ ตนขอฝากผู้ปกครองทหารใหม่ทุกคน ดูแลทหารใหม่ให้ดี เพราะทหารใหม่อยู่ภายนอกกรมกอง อาจสร้างความเสื่อมเสียขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด อย่าปล่อยให้ทหารใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นอันขาด หากถูกจับได้ ทหารใหม่จะถูกลงโทษสถานหนัก พร้อมเน้นกำชับให้ทหารใหม่ปฏิบัติตามนโยบายป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 พร้อมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นต้องขอความร่วมมือกับญาติทหารใหม่กำกับดูแลทหารใหม่อย่างพิเศษ”