ชมรมช่างภาพการเมือง ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ และโครงการการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีภายใต้ สสส. จัดโครงการ “น้องอิ่มท้อง ท่านอิ่มบุญ”

41

10 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง ชมรมช่างภาพการเมือง นำโดย นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ และโครงการการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีภายใต้ สสส. จัดโครงการ “น้องอิ่มท้อง ท่านอิ่มบุญ” และมอบของใช้จำเป็นที่ทางบ้านคามิลเลียนฯ ต้องการ อาทิ นมเพื่อน้องที่ให้อาหารทางสายยาง แพมเพิสเพื่อน้องที่ป่วยติดเตียงและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แป้งเด็ก ยาสีฟัน แชมพูสระผม น้ำยาปรับผ้านุ่ม หน้ากากผ้า เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคแบบขวดและแบบหลอด รวมทั้งชุดความรู้ โปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ฯ พร้อมทั้งได้มอบเงินทำบุญเพื่อเป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของบ้านคามิลเลียนฯ

โดยมี คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต อธิการและผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม “สุขภาพดีได้แม้ร่างกายไม่พร้อม” ซึ่งเป็นการนำเด็ก ๆ ออกกำลังกายด้วยท่าง่าย ๆ สนุก ๆ โดยครูติ๊ก จิราพร ประจันนวล และกิจกรรมดนตรีสานฝัน ปันสุข เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีให้แก่เด็ก ๆ ในการนี้ นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ได้เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนฯ ด้วย