ปริมาณน้ำในลำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งท่วมนาข้าว

38

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ หลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดยโสธรทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นจำนวนมากประกอบกับมีปริมาณน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดมุกดาหารลงไปรวมกันในลำเซบาย ซึ่งมีต้นน้ำมาจากป่าดงบังอี่ จังหวัดมุกดาหารก่อนจะไหลผ่านอำเภอเลิงนกทา,ไทยเจริญ,ป่าติ้วและอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ก่อนที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในลำเซบายช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลเชี่ยวแรงจนปริมาณน้ำบางส่วนได้เอ่อล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของชาวบ้านตามแนวลุ่มน้ำเซบาย ต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตจมอยู่ใต้น้ำกว่า 50 ไร่ และระดับน้ำลึกกว่า 1 เมตร ซึ่งปริมาณน้ำในลำเซบายยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะยังคงมีปริมาณน้ำเหนือไหลลงมาหนุนกับปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นกันชาวบ้านจึงหวั่นเกรงว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าท่วมนาข้าวจะขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วงไปนานจนทำให้ปริมาณน้ำในลำเซบายแห้งขอดแต่เมื่อ 3-4 วัน ที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักติดต่อกันประกอบกับมีปริมาณน้ำเหนือที่ไหลมาจากจังหวัดมุกดาหารลงมาสมทบทำให้ปริมาณน้ำในลำเซบายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมนาข้าวในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ซึ่งในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้รับผลกระทบทั้งปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในปีเดียวกัน